Prvá stavebná sporiteľňa úvery

Stavebný úver – je poskytovaný do 40 000 € bez skúmania výšky príjmu a bez zakladania nehnuteľnosti. Ak chcete úver vyšší ako 40 000 €, musíte založiť nehnuteľnosť. Úroková sadzba je určená od 2,9%, ktorá je garantovaná na celé obdobie splácania úveru. Úroková sadzba závisí od tarify sporenia, ktoré poskytuje banka. To znamená, že ak chcete získať úver, musíte si najprv v tejto banke sporiť. Minimálna nasporená suma musí byť od 25 do 50 % z cieľovej sumy.

Poskytnutý stavebný úver potom môžete využiť na financovanie svojho bývania. Splatnosť úveru môže byť až 17 rokov. To tiež závisí od tarify sporenia.

Medziúvery - s úrokovou sadzbou od 6,49%.

Tieto úvery sú určené pre tých, ktorí ešte nezískali možnosť získať stavebný úver. Výška medziúveru môže byť až 170 000 € (5 121 420 Sk) pre dospelú osobu a 340 000 € (10 242 840 Sk) na financovaný objekt.

Mimoriadny medziúver

XXL úver – bez počiatočného vkladu a bez predchádzajúceho sporenia. Je určený na rýchle financovanie bývania ( kúpa bytu, rodinného domu, ich výstavbu alebo rekonštrukciu).

Úver XXL konštant – bez počiatočného vkladu a bez predchádzajúceho sporenia.  Doba splácania úveru môže byť od 10 až do 25 rokov.

Medziúver s hodnotiacim číslom od 5 – s úrokovou sadzbou od 5,79%.

                Voliteľný medziúver – parametre úveru si určujete sami (výšku počiatočného vkladu, mesačnej splátky alebo dobu splácania úveru).

Medziúver s 50 % nasporenou sumou – môžete využiť vtedy, keď máte nasporených aspoň 50 % cieľovej sumy, ale ešte nemáte nárok na stavebný úver.

Medziúver s podmienkami stavebného úveru - s podmienkami ako má stavebný úver, ale s počiatočným vkladom alebo nasporenou sumou vo výške od 30 % do 50 %. S úrokovou sadzbou od 5,79%.

Následný úver – s úrokovou sadzbou od 6,69%.

Bez záložného práva – ak už čerpáte úver zabezpečený ručiteľom, ďalšie finančné prostriedky môžete získať so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

So záložným právom – ak čerpáte úver zabezpečený nehnuteľnosťou, môžete požiadať o ďalší úver, ktorý bude zabezpečený tou istou nehnuteľnosťou.